KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

(oo. franciszkanie conv.)

Sanktuarium NMP Łaskawej

Patronki i Opiekunki małżeństw i rodzin

  

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAROLA BOROMEU-SZA (oo. franciszkanie conv.)

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

(oo. franciszkanie conv.) * ul. Krucza 90